Uvjeti

Villa Zatona iznimno cijeni i shvaća važnost zaštite povjerljivosti i privatnosti osobnih podataka koje smo samo prikupili ili su nam na drugi način povjereni.

Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Podaci pravnih osoba ne smatraju se osobnim podacima te se ova Izjava na njih ne primjenjuje.

Ovim putem želimo Vam dati obavijest o tome na koji način obrađujemo osobne podatke koje prikupljamo izravno od Vas ili od trećih osoba, neovisno o tome prikupljamo li ih putem naše web stranice ili drugih kanala. Pojedini dijelovi ove Izjave mogu biti nadopunjeni obavijestima koje se daju na drugim dijelovima naše web stranice ili na druge načine, kada je tako prikladnije.

Ova Izjava podložna je promjenama, a datum zadnje izmjene naznačen je u naslovu izjave. O promjenama ove Izjave koje imaju utjecaja na Vas obavijestit ćemo Vas putem prikladnog kanala, ovisno o načinu na koji inače komuniciramo s Vama. U svakom slučaju, pozivamo Vas da na našoj web stranici pratite promjene ove Izjave.
Radi bolje preglednosti, ova Izjava podijeljena je po određenim područjima. U slučaju bilo kakvih pitanja, možete nam se obratiti slanjem emaila na villazatona@gmail.com

 1. Pravne osnove za obradu Vaših podataka – općenito

Pravo Republike Hrvatske dozvoljava nam obradu osobnih podataka jedino ako za to imamo svrhu i pravnu osnovu, te od nas zahtijeva da Vas obavijestimo na koju se pravnu osnovu oslanjamo. Kada obrađujemo Vaše osobne podatke, oslanjamo se na sljedeće pravne osnove:

 • sklapanje i izvršavanje ugovora: na ovoj se osnovi temelji obrada onih podataka koji su nam potrebni kako bismo sklopili ugovor i izvršili ugovornu obvezu prema Vama, kao npr. pružanje usluga smještaja i drugih usluga koje imamo u svojoj ponudi;
 • pravna obveza: ova je osnova primjenjiva u slučaju kada nam zakon nalaže obradu određenih podataka, kao npr. posebni zakon koji propisuje koje smo podatke dužni prikupiti o gostima kojima pružamo usluge smještaja, zakon koji nam nalaže čuvanje primljenih i izdanih računa;
 • privola: u određenim slučajevima, tražit ćemo Vašu izričitu privolu za obradu podataka u određenu svrhu, te ćemo obrađivati Vaše osobne podatke samo ako ste Vi na to pristali. Jednom danu privolu možete povući u svako doba. Na primjer, Vašu privolu ćemo tražiti kako bismo Vam slali naš newsletter o posebnim ponudama i događanjima;
 • zaštita Vaših ključnih interesa: Vaše osobne podatke možemo obrađivati u hitnim slučajevima kada je to neophodno za zaštitu Vašeg života ili zdravlja;
 • legitimni interes: Vaše osobne podatke obrađivat ćemo u slučaju legitimnog interesa za potrebe našeg zakonitog poslovanja, pod uvjetom da pritom ne prevladavaju Vaši interesi, prava i slobode. Primjeri kada se u svom poslovanju oslanjamo na legitimni interes su sljedeći:
 • pružanje informacija pojedincima koji posjete našu web stranicu i obrate nam se putem online kontakt obrazaca,
 • odgovaranje na primljene upite potencijalnih gostiju i drugih osoba,
 • prikupljanje podataka o korisnicima naših usluga s kojima nismo u izravnom ugovornom odnosu kako bismo osigurali pružanje odgovarajućih usluga po njihovom dolasku (npr. gosti koji dolaze preko turističkih agencija, organizacija kongresa itd),
 • sprječavanje prijevara i kaznenih djela te zaštita sigurnosti našeg informacijskog sustava, povjerljivih informacija i sigurnosti imovine,
 • ispunjenje naših odgovornosti prema društvu u cjelini,
 • praćenje kvalitete pruženih usluga i unaprjeđenje našeg poslovanja u skladu sa suvremenim standardima,
 • provođenje marketinških aktivnosti
 • provođenje aktivnosti istraživanja i analize s ciljem poboljšanja korisničkog iskustva, poboljšanje funkcionalnosti i kvalitete naših usluga online rezervacije putovanja,
 • rješavanje sporova ili pritužbi, regulatorne istrage i postupanje po zahtjevima nadležnih tijela, ostvarivanje pravnih zahtjeva ili obrana od tuđih zahtjeva

Prilikom prikupljanja Vaših podataka, obavijestit ćemo Vas o tome je li pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora te imate li obvezu pružanja osobnih podataka te koje su moguće posljedice ako ste takvi podaci ne pruže.

 1. Iz kojih izvora prikupljamo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke možemo prikupljati iz sljedećih izvora:

 • izravno od Vas (putem kontakt obrazaca na webu, obrazaca na papiru, e-mail korespondencije, telefonskih razgovora, osobno kroz razgovor s Vama),
 • od drugih osoba (npr. turističkih agencija i organizatora događanja koji nam dostavljaju Vaše podatke vezano uz Vaš boravak kod nas, online platformi na kojima ste izvršili rezervaciju usluga, od osoba koje putuju s Vama, od osoba zaposlenih ili na drugi način angažiranih od strane Vašeg poslodavca s kojim imamo ugovor za pružanje usluga). U takvim slučajevima pouzdajemo se u to da su osobe koje nam dostavljaju Vaše osobne podatke ili daju upute za njihovu obradu za to i ovlaštene te da su Vam dale sve potrebne obavijesti, odnosno ishodile Vaše odobrenje ako je isto potrebno za dostavljanje podataka nama,
 • iz javno dostupnih izvora (npr. sudski registar, web stranice poslovnih subjekata i druge javno dostupne informacije),

U slučaju kada nam dajete osobne podatke drugih osoba, Vaša je odgovornost osigurati da je osoba čije ste nam podatke dali s time upoznata i obaviještena o načinu na koji koristimo njezine osobne podatke.

U slučaju kada Vaše podatke ne prikupljamo izravno od Vas, već od drugih iznad navedenih osoba, možemo biti odgovorni samo za ono što sami poduzimamo s osobnim podacima od trenutka kad ih prikupimo. Ne odgovaramo i ne može biti odgovorni za aktivnosti koje s Vašim osobnim podacima poduzimaju osobe od kojih smo Vaše podatke primili te Vas stoga molimo da pročitate politike zaštite privatnosti drugih osoba kojima dajete osobne podatke.

 1. Zaštita sigurnosti i integriteta Vaših osobnih podataka

VILLA ZATONA primjenjuje razumne politike i procedure za zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, izmjene ili uništenja. Unatoč našim najboljim naporima, ne možemo garantirati apsolutnu zaštitu Vaših podataka. Prema našoj najboljoj moći, pristup Vašim podacima ograničen je samo na one osobe koje ih trebaju znati. Od osoba koje imaju pristup osobnim podacima zahtijeva se preuzimanje obveze povjerljivosti.

Kada angažiramo treće osobe da u naše ime i po našim uputama obrađuju Vaše osobne podatke (izvršitelj obrade), s takvim osobama sklapamo ugovore koji naše partnere obvezuju na stroge standarde zaštite podataka.

 1. Poveznice na druge web stranice

Naše web stranice mogu sadržavati poveznice na web stranice trećih strana. Na takve web stranice se ne primjenjuje ova Izjava o privatnosti, već njihove izjave o privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše. Preporučujemo da prije davanja bilo kakvih osobnih podataka pročitate pravila o privatnosti web stranice koju posjećujete.

 1. Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

Poduzet ćemo razumne napore kako bismo Vaše osobne podatke čuvali samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju su Vaši podaci prikupljeni. Duljina razdoblja čuvanja ovisi o konkretnim okolnostima i razlozima zbog kojih smo podatke prikupili.

Na primjer, kada nam zakon nalaže određeni maksimalni rok čuvanja podataka, primjenjujemo zakonski rok čuvanja. Kada zakon propisuje minimalni rok čuvanja podataka ili uopće ne propisuje rok čuvanja, podatke ćemo čuvati onoliko koliko je to potrebno da bi osigurali učinkovito poslovanje i zaštitu naših interesa. Kada postoji mogućnost da ćete imati određeni zahtjev prema nama ili mi prema Vama, podatke ćemo čuvati barem do isteka zakonskih zastarnih rokova. Ako je u tijeku sudski ili slični postupak, podatke možemo čuvati sve dok su nam potrebni za svrhe vođenja tog postupka.

Istekom rokova čuvanja osobne podatke ispisane na papiru uništit ćemo na siguran način, primjerice rezanjem ili paljenjem, dok ćemo podatke u elektroničkom obliku nepovratno brisati ili anonimizirati. Anonimizacijom podaci gube svojstvo osobnih podataka te ne potpadaju pod doseg ove Izjave.

Ako zatražite brisanje svojih podataka prije isteka rokova čuvanja, razmotrit ćemo Vaš zahtjev te mu udovoljiti ako ustanovimo da ne postoje zapreke za brisanje podataka.

 1. Dijeljenje i prijenos Vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke dijelit ćemo s  trećim osobama u slučajevima kada smo na to pravno obvezni; ako za navedeno postoji legitimna profesionalna i poslovna potreba; kako bismo postupili po Vašem zahtjevu; u mjeri potrebnoj za ostvarivanje ugovornih prava i obveza te radi zaštite naših interesa. Navedeno uključuje:

 • naše pružatelje usluga i poslovne partnere: Vaše osobne podatke možemo dijeliti s našim pružateljima usluga koji su treće strane, kao na primjer osobama koje održavaju naše IT aplikacije, pružaju usluge hostinga, pružaju usluge slanja newslettera, usluge arhiviranja poslovne dokumentacije; turističkim agencijama od kojih dobivamo podatke o Vašem dolasku; prijevoznicima ako ste tražili uslugu prijevoza; našim pravnim, poreznim i drugim savjetnicima, revizorima, sudskim tumačima i prevoditeljima; pružateljima poštanskih i dostavljačkih usluga; marketinškim agencijama;
 • druge primatelje kojima na Vaš zahtjev otkrivamo osobne podatke: Vaše osobne podatke možemo dijeliti i s ostalim trećim osobama kojima ih je potrebno otkriti jer ste Vi tako zahtijevali kako bi Vam se mogla pružiti određena usluga ili postupiti po Vašem zahtjevu (npr. organizacija prijevoza i izleta, najam automobila i druge opreme);
 • sudove i druga državna tijela: Vaše osobne podatke možemo otkriti povodom zahtjeva sudova, Agencije za zaštitu osobnih podataka, drugih državnih tijela po čijem smo zahtjevu dužni postupiti, kao i u slučajevima kada je osobne podatke potrebno ili poželjno otkriti kako bi VILLA ZATONA postupala sukladno zakonu, nalogu suda ili  zaštitila svoj ugled i poslovanje;
 • revizije i interne istrage: otkrivanje osobnih podataka može biti potrebno u slučaju provođenja revizija na području zaštite osobnih podataka i sigurnost i/ili istrage ili odgovora na pritužbu ili prijetnju sigurnosti;
 • osiguratelje: Vaše podatke možemo otkriti pri ugovaranju i administriranju osiguranja, kao i u slučajevima kada je to potrebno da bi naša osiguravajuća društva mogla ispuniti svoje zakonske obveze i obveze prema regulatorima.

Pritom ćemo voditi računa da trećim osobama ne otkrivamo Vaše podatke u većem opsegu nego što je to primjereno okolnostima. VILLA ZATONA nikome od navedenih primatelja neće učiniti dostupnim Vaše osobne podatke kako bi ih oni koristili u marketinške svrhe za svoje vlastite potrebe.

 1. Detaljnije informacije za pojedine kategorije

Osobne podatke gostiju i drugih korisnika naših usluga obrađujemo kada je to potrebno da bismo ispunili svoju zakonsku obvezu, sklopili ili izvršili ugovor s Vama, postupili temeljem Vaše privole ili sukladno našem legitimnom interesu, i to u sljedeće svrhe:

 • komunikacija s Vama i korisnička podrška: kada nam se obratite s upitom, pritužbom na naše usluge ili pohvalom, obrađivat ćemo Vaše podatke kako bismo Vas povratno kontaktirali i postupili prema Vašem zahtjevu.
 • rezervacije smještaja i drugih hotelskih sadržaja te sklapanje ugovora:ako ste zainteresirani za smještaj u našem objektu ili druge usluge koje nudimo, Vaše podatke prikupljat ćemo kako bismo mogli upravljati našim kapacitetima te kako bismo pravovremeno i uredno dogovorili, organizirali i izvršili usluge koje ste tražili.
 • izvršavanje ugovornih obveza i naplata pruženih usluga: u mjeri u kojoj je to potrebno, osobne podatke obrađivat ćemo i radi izvršenja svoje ugovorne obveze, pružanja očekivane razine gostoprimstva te ostvarivanja svog prava na naplatu pružene usluge, neovisno o tome jesmo li u ugovornom odnosu izravno s Vama ili s turističkom agencijom ili organizatorom događaja u našem objektu koji je u ugovornom odnosu s Vama,
 • prijava i odjava smještaja gosta:ako koristite usluge smještaja u našim hotelima, zakonski smo dužni prikupiti određene osobne podatke radi evidentiranja Vašeg boravka i prijave u centralni hrvatski sustav gostiju,
 • praćenje i unaprjeđenje kvalitete usluga: od Vas možemo tražiti povratne informacije o zadovoljstvu pruženim uslugama. Možemo koristiti Vaše kontakt podatke kako bismo Vam putem e-maila poslali pozivnicu za pisanje recenzije o objektu nakon boravka. Na taj način možete pomoći drugim putnicima prilikom odabira odgovarajućeg smještaja, ali i nama kako bismo poboljšali svoje usluge. Ako pošaljete recenziju, ona će se možda objaviti na našoj stranici;
 • ostvarivanje pravnih zahtjeva koje imamo prema Vama ili obrana od Vaših zahtjeva: Vaše osobne podatke možemo koristiti radi ostvarivanja naših prava prema Vama, pokretanje postupaka za, između ostalog, naplatu naše naknade, ili za obranu od Vaših zahtjeva koji proizlaze ili su u vezi s Vašom rezervacijom ili boravkom kod nas,

7.1. Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam nužni za ostvarenje navedenih svrha. Ovisno o okolnostima, to može uključivati sljedeće: ime i prezime, adresa, poštanski broj i grad, država, e-mail, telefonski broj ili broj mobitela; mjesto, država i datum rođenja; državljanstvo; broj vize ukoliko podliježete viznom režimu; mjesto ulaska u Republiku Hrvatsku; podaci o kreditnoj kartici (vrsta kartice, broj kartice, ime na kartici, datum isteka i zaštitni kod), podaci o vremenu dolaska i odlaska  (uključujući preferencije o jedinici, sadržajima ili bilo kojim drugim korištenim uslugama), osobama s kojima putujete, posebne zahtjeve vezane uz pružanje naših usluga, podatke o uslugama koje ste koristili, podatke o identifikacijskoj ispravi, informacije o zračnoj liniji i vozilu kojim dolazite do našeg hotela, dojmove o našim uslugama, podatak dolazite li u sklopu promotivne akcije ili nagradne igre, podatke o događanjima koje organizirate u našem prostoru i imenima sudionika takvih događanja.

Osim navedenih podataka o Vama, ove podatke možemo tražiti i o osobama koje putuju s Vama.

Podatke o zdravlju, religijskim ili filozofskim uvjerenjima te druge posebne kategorije osobnih podataka prikupljat ćemo jedino ako nam ih Vi sami dobrovoljno date kako bismo Vas bolje uslužili ili zadovoljili Vaše posebne zahtjeva i potrebe (npr. izbjegavanje posluživanja hrane na koju ste alergični, pružanje pristupa za hendikepirane osobe i slično). Samoinicijativno od Vas aktivno nećemo tražiti ovakvu vrstu podataka.

U pogledu prikupljenih podataka o kreditnoj kartici, iste brišemo po naplati naših usluga. U pogledu rokova čuvanja ostalih podataka, primatelja, Vaših prava i ostalih pojedinosti, molimo vidjeti odgovarajuću točku ove Izjave.

7.2. Prikupljanje podataka putem naše web stranice

Prilikom korištenja naše stranice neki se podaci (koji mogu uključivati i osobne podatke) prikupljaju automatski. Ti podaci uključuju postavke jezika, IP adresu, lokaciju, postavke uređaja, operativni sustav uređaja, podatke za prijavu, vrijeme korištenja, traženi URL, izvješće o statusu, korisnički agent (podaci o verziji pretraživača), operativni sustav, rezultati posjeta (posjet ili rezervacija), povijest pretraživanja i vrsta podataka. Također možemo automatski prikupljati podatke putem kolačića.

Navedeni podaci nam sami po sebi ne otkrivaju Vašu e-mail adresu niti Vas na bilo koji drugi način identificiraju. Identifikatori kao što su IP adrese, koje prikupljamo u našim analitičkim izvješćima obrađujemo samo u svrhu identificiranja broja jedinstvenih posjetitelja naše web stranice i zemljopisnog područja s kojeg nas posjećujete, te nećemo ići za time da utvrđujemo identitet pojedinih posjetitelja.

Prikupljanje tih podataka omogućava nam da prilagodimo Vaše korisničko iskustvo, poboljšamo izvedbu naše web stranice te da mjerimo učinkovitost naših marketinški aktivnosti.

 1. Vaša prava i kako ih ostvariti

Ako želite podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava koja imate u svezi obrade Vaših podataka, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu osobnih podataka, putem e-maila villazatona@gmail.com

Vaša prava vezana uz obradu osobnih podataka su sljedeća:

pravo na pristup osobnim podacima (tj. pravo dobiti informaciju o tome koje vaše podatke obrađujemo te pojedinosti o njihovoj obradi). Prije nego što Vam damo takvu informaciju, a kako bi izbjegli moguće zloupotrebe, možemo Vas tražiti da dokažete svoj identitet,

 • pravo na ispravak osobnih podataka,
 • pravo na brisanje osobnih podataka,
 • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka,
 • pravo prigovoriti obradi osobnih podataka koja se temelji na našem legitimnom interesu,
 • pravo na prenosivost podataka,
 • pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila. S time u vezi, želimo istaknuti da ne primjenjujemo takav način donošenja odluka.,
 • pravo povući danu privolu.

Mogućnost ostvarivanja iznad navedenih prava ovisi o tome iz kojeg razloga i na kojem temelju obrađujemo Vaše podatke. Na primjer, u slučaju kada smo zakonski obvezni čuvati osobne podatke određeno razdoblje, tada ih ne možemo brisati, čak ni ako Vi to zahtijevate.

Po Vašem zahtjevu postupit ćemo u roku od mjesec dana od primitka. Ako je u pitanju zahtjev složene naravi ili smo primili velik broj zahtjeva, tada ćemo Vas obavijestiti da će nam za postupanje po zahtjevu trebati duže od mjesec dana, te ćemo po Vašem zahtjevu svakako postupiti u roku od tri mjeseca od primitka. Vaš zahtjev možemo usvojiti ili odbiti ukoliko ga ocijenimo neutemeljenim. U slučaju postavljanja očigledno neutemeljenih ili pretjeranih zahtjeva, zadržavamo pravo naplatiti razumnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu, o čemu ćemo Vas unaprijed obavijestiti.